Nghị định 39 ngày 37-4-2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo..

0
112

Nghị định 39 ngày 37-4-2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Download tại đây