CƠ SỞ DỮ LIỆU THONG TIN SACH-TAI LIEU DS-KHHGD

0
136

Trung tâm thông tin và tư liệu số  thuộc TỔNG CỤC DÂN SỐ phát hành  đĩa "CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN SÁCH-TÀI LIỆU DS-KHHGD". Gồm những thông tin liên quan về Dân số, đây là tài liệu các Phòng Y tế và cán bộ Dân số nên tham khảo.

Download "CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN SÁCH-TÀI LIỆU DS-KHHGD": http://www.mediafire.com/?as8764l396021e9

Download tài liệu hướng dẫn tại đây