Quận 6: CẢM NGHĨ VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ

0
115

Tôi trở về nhà với cuộc sống đời thường như bao phụ nữ khác, không biết vận mai hay số phận nếu được chọn một nữa cho trái tim tôi chọn dân số với tình yêu..

Vậy vận may, số phận tôi làm con thuyền nhỏ chỉ có điểm đến với hộ dân tại địa bàn tôi quản lý, mọi hoạt động các phong trào khu dân cư trong xã hội văn minh hiện đại đều có tâm có tầm của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến phường – xã, thị trấn.

Bên cạnh đó còn có hệ thống pháp luật hỗ trợ cho việc thực thi của người dân “Hãy sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” là tôn trọng tự nguyện và rèn luyện trong cuộc sống, gia đình ví như xã hội thu nhỏ cũng thực thi pháp luật mang tính đặc thù tôn trọng tự nguyện và phấn đấu của các thành viên đa dạng ở từng hoàn cảnh gia đình điều kiện kinh tế, cách nuôi dưỡng và giáo dục. Đặt biệt là việc thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, các biện pháp tránh thai, chăm sóc : Sức khỏe gia đình – Sức khỏe sinh sản – Sức khỏe phụ nữ có thai – Sức khỏe trẻ em. Mọi hoạt động sinh hoạt xã hội nhỏ thực  qua vai trò phụ nữ trong gia đình người xây tổ ấm,

Trong thực tế đòi hỏi ở đây về thời gian kinh nghiệm, nghệ thuật sống đa dạng kiến thức, cách vận dụng vừa thuật lợi và cũng không ít áp lực, rào cản khó khăn trong xử lý giữa chúng tôi {cộng tác viên – hộ gia đình}

Năng động sáng tạo phối hợp kiên trì suy nghĩ và đưa ra quyết định  sự chờ đợi đạt hiệu quả chính là :
– Nâng cao Chất lượng Dân số bền vững, thực hiện tốt các chính sách về Dân số
– Các biện pháp tránh thai hợp lý và hiệu quả
– Xây dựng gia đình ấp no bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc
– Làm góp phần giải phóng phụ nữ – xã hội nhỏ – hạnh phúc lớn.

Trương Thị Kim Ngọc