Quận 8: Thơ “TÔI ĐI LÀM DÂN SỐ”

0
102

TÔI ĐI LÀM DÂN SỐ

 

Hai  mươi  sáu  tháng  mười  hai ngày Dân số
Chín mươi triệu dân là con con số của mình.
Lúc điều tra tôi đến tận gia đình.
Rồi báo cáo từng tháng tùy thay đổi.
Lúc chuyển đi , báo tử lại tin vui
Khuyên kế hoạch cho người trong tuổi đẻ
Sử dụng bao triệt sản hay thuốc ngừa
Rồi nắm cả chuyện đặt vòng hay chuyện khác

Làm  Dân số sao mà nhiều đối tác
Khi nói nhiều gặp người quạo nạt ngang
Lúc nhớ lại thấy hơi buồn năm phút
Xong qua rồi lại mở miệng cười tươi
Làm  Dân số có niềm vui hạnh phúc
Để biết bao điều đất nước đổi thay
Tuy con người và con số là hai
Mà tôi vẫn thích làm truyền thông về “Dân số”.

  (Mỹ Duyên-CTV  Phường 1)