Công tác phối hợp liên ngành với các Ban ngành, Đoàn thể của thành phố về tăng cường truyền thông – giáo dục trong lĩnh vực Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

0
129

Thực hiện công tác phối hợp liên ngành với các Ban ngành, Đoàn thể của thành phố về tăng cường truyền thông – giáo dục trong lĩnh vực Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

   – Sở Tư pháp thành phố đã ký ban hành công văn số 3515/STP-PBGDPL ngày 07/08/2012 gửi phòng Tư pháp 24 quận – huyện về phối hợp hỗ trợ, tham gia tuyên truyền các nội dung chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh cho nam, nữ thanh niên ra đăng ký kết hôn.

  – Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe thành phố đã ký ban hành công văn số 220/T4G-GDSK ngày 06/08/2012 gửi Trung tâm Y tế Dự phòng 24 quận – huyện về tham gia phối hợp tổ chức truyền thông nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh.

Chi cục DS-KHHGĐ thành phố thông báo đến phòng Y tế 24 quận – huyện nội dung chi tiết của 02 công văn nêu trên, để biết và phối hợp triển khai thực hiện trên địa bàn của quận huyện.

Download công văn số 3515/STP-PBGDPL của Sở Tư pháp

Download công văn số 220/T4G-GDSK của TTTT-GDSK

Download "Đề cương tuyên truyền mất CBGD khi sinh"

Download "Đề cương tuyên truyền SLTS & SLSS 2012"