Đề nghị quỹ BHYT chi trả việc sàng lọc bệnh bẩm sinh

0
119

Trong mục Sức khỏe của báo Người lao động Chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2012 có bài “Đề nghị quỹ BHYT chi trả việc sàng lọc bệnh bẩm sinh” đây là nội dung liên quan đến vấn đề dân số cần theo dõi.

Chi tiết xem tại: Đề nghị quỹ BHYT chi trả việc sàng lọc bệnh bẩm sinh

http://nld.com.vn/20121028105415919p0c1050/de-nghi-quy-bhyt-chi-tra-viec-sang-loc-benh-bam-sinh.htm