Bình Thạnh: Tổng kết công tác xây dựng kho dữ liệu điện tử Dân số – KHHGĐ năm 2012

0
109

Ngày 15/01/2013, Phòng Y tế quận tổ chức tổng kết công tác xây dựng kho dữ liệu điện tử DS – KHHGĐ năm 2012. Tham dự có các đồng chí Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế – Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ thành phố và các đồng chí trong Ban lãnh đạo Chi cục; Lê Thị Bích Khanh, UVTV – Phó Chủ tịch UBND quận, thành viên BCĐ công tác DS – KHHGĐ quận; Phó chủ tịch UBND, chuyên trách DS – KHHGĐ 20 phường.

Trong năm 2011, thực hiện chiến lược Dân số – sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, cùng với thành phố, quận đã thực hiện đổi toàn bộ sổ hộ gia đình thành sổ A0, các thông tin được cộng tác viên ghi chép trong sổ theo dõi đã được nhập dữ liệu vào hệ thống mạng máy tính, tạo thành kho dữ liệu điện tử DS – KHHGĐ quận. Cán bộ chuyên trách và cộng tác viên DS – KHHGĐ phường đã có nhiều biện pháp trong việc bổ sung số liệu nhằm đảm bảo đủ số nhân khẩu còn thiếu theo báo cáo thống kê của phường. Tiến hành rà soát tất cả các trường hợp trẻ mới sinh (từ ngày 01/01/2012 đến nay), người chết, chuyển đi, chuyển đến và các biến động khác về biện pháp tránh thai, sức khỏe sinh sản… thu thập vào phiếu thu tin và cập nhật thông tin nhân khẩu mới bổ sung vào sổ A0 đúng thời gian quy định. Các số liệu từ kho dữ liệu điện tử quận cập nhật đầy đủ kịp thời không chỉ thuận lợi cho công tác DS – KHHGĐ mà còn có thể sử dụng được ở nhiều khía cạnh, đặc biệt làm cơ sở, căn cứ để tính toán, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, thực hiện chế độ an sinh xã hội của quận nhà. Đến nay quận đã bổ sung kịp thời số liệu trong kho dữ liệu bằng và theo kịp với số liệu trên báo cáo giấy mà nhiều năm liền chưa thực hiện được, số chênh lệch giữa kho dữ liệu điện tử và thống kê khoảng 7%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Kim Hoa ghi nhận sự nỗ lực cố gắng rất lớn của quận trong việc xây dựng kho dữ liệu khá hoàn chỉnh. Phòng Y tế cần thường xuyên cập nhật thông tin cho đầy đủ, phối hợp với các ngành để khai thác số liệu phục cho công tác của từng ngành và cho công tác quản lý hành chính nhà nước ở địa phương.