PHÒNG Y TẾ QUẬN 12 TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN SỐ (2003-2013).

0
113

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố về việc xây dựng báo cáo và lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể quận có liên quan về tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số năm 2003 – 2013.
Ngày 17/4/2013, Phòng Y tế quận 12 tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số.

Đến tham dự có Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ 11 phường với sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Hồng Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lồng ghép đưa chính sách Dân số vào quy ước, hương ước khu phố; tình trạng dân di cư ảnh hưởng đến công tác DS-KHHGĐ; thực trạng sinh con thứ 3 trở lên và các giải pháp vận động thực hiện giảm sinh trong giai đoạn tới. Các đại biểu còn góp ý cho các vấn đề hạn chế, nguyên nhân tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Pháp lệnh Dân số tại cơ sở, đề ra những giải pháp tích cực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương./.