Quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác DS-KHHGĐ năm 2013

0
63

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về tư vấn các biện pháp tránh thai và kế hoạch hóa gia đình, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng Y tế quận Bình Thạnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn được diễn ra trong 06 ngày (Lớp 1: từ ngày 08, 09, 10/5 và Lớp 2 từ ngày 16, 17, 18/5/2013) tại Hội trường UBND Phường 2, thông qua đội ngũ báo cáo viên là Lãnh đạo Chi Cục DS-KHHGĐ thành phố, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng quận.

Với phương pháp giảng dạy hoàn toàn chủ động, tích cực (làm việc nhóm, đặt câu hỏi, sắm vai, đưa ra nhiều tình huống và trao đổi kinh nghiệm thực tế…) đã thu hút được sự tham gia của học viên. Qua lớp tập huấn, các cán bộ chuyên trách và cộng tác viên có cơ hội thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, từ đó có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa bàn dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu dân số – kế hoạch hóa gia đình trong năm 2013.

Kết thúc lớp tập huấn, giúp các học viên có khả năng: Vận dụng kiến thức về truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản – KHHGĐ, công tác vãng gia, tư vấn kiểm tra sức khỏe Tiền hôn nhân. Sử dụng bảng kiểm viên tránh thai kết hợp và đơn chất, các bước tư vấn sử dụng một số biện pháp tránh thai và quản lý đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, các quy trình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tại cộng đồng. Quản lý địa bàn, cập nhật sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ (Sổ A0), thực hiện chế độ thông tin báo cáo thống kê chuyên ngành.