Phòng Y tế Quận 5 tổ chức kỷ niệm ngày Dân số Thế Giới 11/7 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013

0
62

Thực hiện kế hoạch số 4166/SYT-CCDS ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Sở Y tế thành phố về kế hoạch triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế Giới 11/7 năm 2013.

Ngày 09 tháng 7 năm 2013, Phòng Y tế quận 5 tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 tại Hội trường 118 Ngô Quyền Phường 8 Quận 5 cùng với sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo Quận; Ủy ban nhân dân; Ban vận động khu phố; Chuyên trách và cộng tác viên 15 phường.

Trong buổi hội nghị, Phòng Y tế nêu ý nghĩa ngày Dân số Thế Giới 11/7 và báo cáo hoạt động công tác 6 tháng đầu năm đạt được hiệu quả cao so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2013. Phòng y tế cũng đã khen thưởng 19 khu phố không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2012 và 14 khu phố không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trong hai năm liên tục 2011-2012.