Quận Thủ Đức: Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, vận động thực hiện Chính sách Dân số, giảm sinh con thứ 3 trở lên.

0
82

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động đối với việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Trong thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chính sách Dân số – Sức khỏe sinh sản (DS-SKSS) và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Thủ đức đã được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Quận, Phường, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của cộng đồng, huy động cá nhân, các tổ chức xã hội tham gia. Công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-SKSS luôn được chú trọng và được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nhanh chóng nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về thực hiện chính sách Dân số.

Thông qua đội ngũ chuyên trách và cộng tác viên DS-KHHGĐ đã tổ chức thường xuyên các hoạt động truyền thông tại địa bàn dân cư như: tư vấn, vận động tại hộ gia đình, tư vấn trực tiếp, tư vấn nhóm nhỏ, nói chuyện chuyên đề, cấp phát các sản phẩm truyền thông… Ngoài ra hoạt động truyền thông còn phối hợp tổ chức các mô hình truyền thông đặc thù với các hình thức tư vấn Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân; câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc; câu lạc bộ nuôi dạy con tốt, không sinh con thứ 3; câu lạc bộ Tiền hôn nhân…

Mặc dù công tác tuyên truyền về DS-KHHGĐ đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn gặp không ít những khó khăn, cần có những giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách DS – KHHGĐ.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2013, ngày 22/7/2013 Phòng Y tế quận Thủ Đức đã phối hợp với UBND phường Linh Xuân tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số, giảm sinh con thứ 3 trở lên”. Đến tham gia tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Phòng Y tế, UBND phường, đại diện các ban, ngành, đoàn thể Phường, cán bộ chuyên trách 12 phường, cấp ủy chi bộ, ban điều hành 5 khu phố và cộng tác viên trên địa bàn phường Linh Xuân. Buổi tọa đàm đã tập trung thảo luận sôi nổi các biện pháp tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách Dân số, giảm sinh con thứ 3 trở lên, việc xử lý nghiêm đối với các trường hợp cán bộ công chức, đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn. Kết thúc buổi tọa đàm ông Nguyễn Văn Khuôn – Q. Trưởng Phòng Y tế đã động viên, khuyến khích những mặt làm tốt trong hoạt động phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách về Dân số của các ban, ngành và lực lượng cộng tác viên; tóm tắt các ý kiến thảo luận về những biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ tại địa bàn dân cư./.