Quận 3 tổ chức tập huấn công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình

0
101

Ngày 23-8-2013, Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức tập huấn công tác DS-KHHGĐ cho 30 thành viên ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận và 14 phường.

Bà Võ Thị Minh Tiến, Phó chi cục trưởng – Chi cục DS-KHHGĐ thành phố  triển khai chuyên đề tập huấn gồm các nội dung: tổ chức bộ máy quản lý công tác DS-KHHGĐ; các chế độ, chính sách mới liên quan đến DS-KHHGĐ.

Qua đó, nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức về công tác DS-KHHGĐ cho các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận, phường nắm vững chuyên môn nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện tại cơ sở.

Yến Phương