Phòng Y tế quận 5 tổ chức Thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng Dân số đợt 2 năm 2013.

0
97

Thực hiện công văn số 168/CCDS ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Chi cục DS-KHHGD thành phố về việc triển khai thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản-Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số đợt 2 năm 2013.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế quận 5 đã triển khai các hoạt động trong Chiến dịch đợt 2 cho Thành viên Ban chỉ đạo Chiến dịch Truyền thông DS-KHHGĐ Quận 5; Cán bộ DS-KHHGĐ và Trưởng Trạm Y tế 15 phường.

Qua các ý kiến thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn của các đại biểu về đảm bảo thực hiện các gói chỉ tiêu trong Chiến dịch, đặc biệt là công tác vận động nam, nữ thanh niên tự nguyện tham gia tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, bà Thúy đã động viên và khuyến khích sự nỗ lực của các cơ quan, ban ngành đoàn thể tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch; đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tổ chức cung cấp các gói dịch vụ: Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản; siêu âm Sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện khiếm khuyết thai nhi cho các phụ nữ đang mang thai (từ tuần thai thứ 11 đến thứ 14) và Kế hoạch hóa gia đình phải đảm bảo có chất lượng, an toàn và thuận tiện cho phụ nữ; Ủy ban nhân dân 15 phường huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong Chiến dịch, góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 về công tác DS-KHHGĐ./.