Bình Thạnh Hội thi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc trẻ cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi của năm 2013 (Đề án 704)

0
70

Nhằm giúp cho Cộng tác viên DS-KHHGĐ có kiến thức về chăm sóc trẻ dưới 16 tuổi, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông vận động cho người dân, đặc biệt là trang bị kiến thức cho bà mẹ có con dưới 16 tuổi về phòng chống suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em, hạn chế trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã hội, sống hiếu thảo góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ hơn quyền trẻ em, thực hiện gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; vào lúc 8 giờ 00 ngày 04/10/2013, Phòng Y tế quận Bình Thạnh tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc trẻ cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi của quận Bình Thạnh năm 2013 (Đề án 704) cho 86 Cộng tác viên DS-KHHGĐ của các Phường: 1, 7, 15, 19, 24, 26.

Sau hơn 2 giờ, hội thi kết thúc tốt đẹp với kết quả như sau:
01 giải nhất (Phường 19), 03 giải nhì (Phường 1, 19, 15) và 06 giải khuyến khích (Phường 1, 7, 15, 19, 24)./.