Quận 3: Truyền thông lưu động về Dân số – Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình

0
101

Ngày 10-10-2013, tại ga Sài Gòn, Phòng Y tế Quận 3 tổ chức truyền thông lưu động về Dân số – Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình (DS-SKSS-KHHGĐ), nâng cao Chất lượng dân số cho đối tượng là vị thành niên tại cộng đồng nhằm tìm hiểu quan điểm, kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, biện pháp phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, hậu quả của việc nạo phá thai, mang thai sớm, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, lợi ích của việc tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân… góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của vị thành niên.

Ngoài ra, Phòng Y tế cũng tổ chức khảo sát, lấy ý kiến trong học sinh, sinh viên CNVC – LĐ, kinh doanh… về vấn đề có thai, nạo phá thai và hậu quả việc nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, những biện pháp để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục… Đồng thời phát 2.058 tờ rơi, tờ bướm cho 147 đối tượng về DS-SKSS-KHHGĐ./.