Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố Tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Nội Vụ Đài Loan về chính sách dân số

0
74

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố Tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Nội Vụ Đài Loan về chính sách dân số

Sáng ngày 20/11/2013, tại Chi cục DS-KHHGĐ TP. Hồ Chí Minh, Bà Tô Thị Kim Hoa – Chi cục trưởng; Bà Võ Thị Minh Tiến – Phó Chi cục trưởng và trưởng, phó các phòng chuyên môn của Chi cục đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Bộ Nội Vụ Đài Loan do ông Michael Cheng – Ann Yang – nghiên cứu viên của Bộ Nội Vụ Đài Loan làm trưởng đoàn.

Nội dung làm việc của Đoàn là tìm hiểu về chính sách DS-KHHGĐ của Việt Nam nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Buổi làm việc đã đạt kết quả tốt về sự trao đổi thông tin chính sách DS-KHHGĐ của Thành phố Hồ Chí Minh và của Đài Loan.

 

Phòng TC-HC