QUẬN 3-Triển khai Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2014

0
77

Ngày 11/4/2014, Uy ban nhân dân quận 3 đãđtổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2014. Tham dự có Bác sĩ Đặng Phi Yến, Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố; ông Nguyen Thái, Trưởng phòng Y tế quận 3 cùng các chuyên trách 14 phường.

Chiến dịch năm nay được diễn ra trong hai đợt, đợt 1 từ ngày 01/4 đến ngày 30/4, đợt 2 từ ngày 15/9 đến ngày 15/10. Đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ  người dân tiếp cận các gói dịch vụ, như: Khám sức khỏe tiền hôn nhân cho đối tượng nam, nữ thanh niên sắp kết hôn; sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần để quận 3 thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

Yến Phương

 

 
Đại diện các ban, ngành, đoàn thể ký kết liên tịch về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2014.


 
Đoàn thanh niên 14 phường ra quân tuyên truyền Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2014.