THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: HOÀN THÀNH ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG LỒNG GHÉP ĐỢT 1 NĂM 2014

0
87

Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đợt 1 năm 2014 được triển khai trên địa bàn thành phố từ ngày 01/04/2014 đế ngày 30/04/2014
Trong Chiến dịch đợt 1 năm 2014, ngoài nội dung cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các mô hình nâng cao chất lượng Dân số bao gồm tư vấn, khám sức khỏe Tiền hôn nhân và khám Sàng lọc trước sinh.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban ngành, Đoàn thể các cấp đã góp phần mang lại kết quả thành công cho Chiến dịch

Với nội dung mới bổ sung về nâng cao chất lượng Dân số, kế hoạch Chiến dịch năm 2014 đã nhận được sự quan tâm ủng hộ và quyết tâm thực hiện của Ủy ban nhân dân, Ban ngành, Đoàn thể các cấp. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến dịch được coi là một nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2014.

Chiến dịch năm 2014 cũng đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Tổng cục DS-KHHGĐ và Sở Y tế. Tại thành phố, phương thức phối hợp triển khai các hoạt động Chiến dịch giữa ngành DS-KHHGĐ và các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể được thực hiện khá nhịp nhàng, hiệu quả với hợp đồng trách nhiệm với từng đơn vị được ký kết ngay từ đầu năm.

Ngoài ra, công tác triển khai và tổ chức thực hiện Chiến dịch được thực hiện khá tốt, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo trên tinh thần chủ động và khai thác nguồn lực của cơ sở. Nhiều quận – huyện đã huy động được nguồn nhân lực và ngân sách tham gia Chiến dịch. Việc đầu tư kinh phí triển khai thực hiện Chiến dịch 2014 bằng nguồn kinh phí địa phương được đặc biệt quan tâm chú ý.

Ký kết liên tịch với các Ban ngành, Đoàn thể
trong triển khai các hoạt động Chiến dịch 2014

Phát huy mạnh mẽ hiệu quả công tác truyền thông

Điểm nổi bật của Chiến dịch 2014, là đợt cao điểm ra quân tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động truyền thông quảng bá về Chiến dịch ở cấp thành phố và cấp quận – huyện được thực hiện vào ngày 10/04/2014. Tại thời điểm này, trên địa bàn thành phố nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai nhằm phát động, kêu gọi người dân tham gia thực hiện việc khám sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe Tiền hôn nhân, khám chăm sóc Sức khỏe sinh sản và thực hiện Kế hoạch hóa gia đình.

Tuyên truyền cổ động trong lễ ra quân cấp thành phố tại huyện Củ Chi

Tại 24 quận – huyện đều có tổ chức 01 đội tuyên truyền lưu động thực hiện việc truyền thông – giáo dục về các nội dung: lợi ích của việc tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân, lợi ích và quy trình thực hiện việc Sàng lọc trước sinh – Sàng lọc sơ sinh, phòng tránh mang thai sớm và nạo phá thai, … cho người dân tại các địa bàn Chiến dịch (chú trọng nhóm đối tượng vị thành niên, thanh niên, người sắp kết hôn, người trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ đang mang thai).

Đội tuyên truyền lưu động huyện Cần Giờ
tham gia tư vấn và cung cấp tài liệu tuyên truyền

Hoạt động truyền thông cho Chiến dịch được lồng ghép trong các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ được thực hiện trước, trong và sau khi thực hiện Chiến dịch bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động phong phú. Các nội dung chuyên đề mới trong công tác truyền thông được tập trung chú trọng như sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới khi sinh, tư vấn Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân, tăng cường chăm sóc người cao tuổi, …

Thông tin về Chiến dịch được đăng tải liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố; đặc biệt, đài truyền hình và đài phát thanh thành phố đã tăng thời lượng phát sóng trong suốt tháng Chiến dịch (với nội dung chủ yếu là các spot 45 giây về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe Tiền hôn nhân, … được phát sóng liên lục), các đài truyền thông cấp huyện, xã thường cũng xuyên tuyên truyền đưa tin về Chiến dịch.

Quận Thủ Đức cùng 23 quận – huyện trên địa bàn thành phố
ra quân phát động triển khai thực hiện Chiến dịch 2014

Đạt và vượt các chỉ tiêu Chiến dịch đề ra, người dân thành phố tự nguyện tham gia các gói dịch vụ về nâng cao chất lượng Dân số
Qua 1 tháng triển khai Chiến dịch, thành phố đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đã đề ra trong Chiến dịch đợt 1 năm 2014. Gói dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình có 49 trường hợp triệt sản đạt tỉ lệ 140% so với kế hoạch, có 1.847 trường hợp đặt vòng đạt tỉ lệ 109% so với kế hoạch. Gói dịch vụ khám phụ khoa có 8.696 lượt phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tham gia đạt tỉ lệ 105% so với kế hoạch, phát hiện và điều trị kịp thời cho 2.958 trường hợp mắc bệnh, tỉ lệ phát hiện mắc các bệnh phụ khoa thông thường là 34%.

Khám Sàng lọc trước sinh trong Chiến dịch

Về chỉ tiêu các gói dịch vụ nâng cao chất lượng dân số: có 1.161 phụ nữ đang mang thai tham gia khám Sàng lọc trước sinh đạt tỉ lệ 223% so với kế hoạch đề ra; có 160 thanh niên nam, nữ thanh niên tự nguyện tham gia khám sức khỏe Tiền hôn nhân dưới hình thức xã hội hóa đạt tỉ lệ 154% so với kế hoạch đề ra. Các hoạt động cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số trong Chiến dịch đã thực sự đáp ứng được nhu cầu và được người dân tham gia hưởng ứng hết sức tích cực.

Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác DS-KHGĐ từ thành phố đến cơ sở và các đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ kỹ thuật, Chiến dịch năm đợt 1 năm 2014 đã góp phần vào kết quả thực hiện chỉ tiêu Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2014 của thành phố.

 

Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình