Quận 12 – Truyền thông các kiến thức, kỹ năng về Chăm sóc Sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên trong trường học

0
86

Thực hiện Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận về việc triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” trên địa bàn quận (giai đoạn 2012-2015), từ ngày 22/4/2014 đến ngày 12/5/2014, Phòng Y tế quận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức truyền thông các kiến thức, kỹ năng về Chăm sóc Sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho 1.000 học sinh thuộc 10 trường THCS trên địa bàn quận.

Thông qua các buổi truyền thông nhằm chuyển tải đến các em những kiến thức, kỹ năng về nhận thức, thái độ, hành vi trong việc Chăm sóc Sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; về giới và giới tính, tình bạn, tình yêu; giáo dục các em phòng ngừa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em./.

Phượng PYT