Tân Bình:Kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2014

0
91

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về hoạt động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2014, Phòng Y tế quận Tân Bình tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm và công tác thu thập, cập nhật thông tin vào kho dữ liệu điện tử năm 2014 trên địa bàn 15 phường.

Đợt kiểm tra mang tính đôn đốc, nhắc nhở, đẩy mạnh các hoạt động trong công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình qua kết quả thực hiện của 15 phường trong 6 tháng đầu năm 2014. Thời gian tiến hành kiểm tra từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 08 tháng 7 năm 2014.
Qua đợt kiểm tra, Phòng Y tế nhắc nhở, hướng dẫn các phường hoàn thiện những hồ sơ, sổ sách còn thiếu sót và tiếp tục tăng cường công tác cập nhật dữ liệu vào kho dữ liệu điện tử.

 

Người viết bài: Trần Thị Thanh Thúy – Phòng Y tế quận Tân Bình