Tân Phú: Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận Tân Phú năm 2014

0
98

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-YT ngày 21/5/2014 của Phòng Y tế quận Tân Phú về Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2014, Phòng Y tế quận Tân Phú đã tổ chức 2 buổi tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho 90/110 cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình mới của 11 phường tại Hội trường A1 Ủy ban nhân dân quận.

Tham gia giảng dạy có bà Phan Thị Diệu Hoa – Phó trưởng phòng Y tế quận Tân Phú và bà Phạm Thị Bước – Chuyên viên Phòng Y tế quận Tân Phú. Đợt tập huấn nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản, như:  Chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên và các chế độ, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng công tác tư vấn vãng gia; Chương trình nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (quản lý địa bàn, cập nhật sổ ghi chép ban đầu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, thực hiện chế độ thông tin báo cáo thống kê chuyên ngành).

Kết thúc lớp tập huấn, đa số học viên đều mong muốn được duy trì các lớp tập huấn trong các năm tới để củng cố và bổ sung các kiến thức mới cho cộng tác viên nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác truyền thông, thu thập số liệu và thực hiện các báo cáo về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

Đỗ Thị Kim Thùy (Phòng Y tế quận Tân Phú)

 
Cộng tác viên sôi nổi tham gia đợt tập huấn.