Quận 5: Giao ban công tác quý II đề ra phương hướng nhiệm vụ quý III

0
81

Nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao trong công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2014, ngày 26/6, Phòng Y tế quận 5 đã tổ chức họp giao ban quý II và đề ra phương hướng nhiệm vụ của quý III năm 2014. Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế quận 5 đã tóm tắt kết quả các hoạt động diễn ra trong 6 tháng đầu năm của quận cũng như của đơn vị 15 phường về những mặt làm được và một số hạn chế, tồn tại. Qua đó, các đại biểu tham gia hội nghị cùng đóng góp ý kiến, thảo luận, phân tích những khó khăn, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn nữa công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Phòng Y tế quận 5