Huyện Bình Chánh tổ chức truyền thông Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân

0
115

Ngày 22/8/2014, phòng Y tế huyện Bình Chánh phối hợp với Bệnh viện huyện Bình Chánh tổ chức truyền thông Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B.

Buổi truyền thông thu hút gần 200 Cộng tác viên các xã: Bình Lợi, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.
Qua buổi truyền thông, đã cung cấp các kiến thức cơ bản về Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân; giới thiệu các địa điểm Tư vấn và Khám sức khỏe Tiền hôn nhân; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ cho thành viên hộ nghèo, hộ cận chuẩn nghèo khi Tư vấn và Khám sức khỏe Tiền hôn nhân./.