HUYỆN BÌNH CHÁNH: TRUYỀN THÔNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN – TIỀN HÔN NHÂN

0
113

Ngày 05/9/2014, Phòng Y tế huyện Bình Chánh phối hợp với Bệnh viện huyện Bình Chánh tổ chức truyền thông Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân tại Ủy ban nhân dân xã Phong Phú.

Buổi truyền thông thu hút gần 150 Cộng tác viên các xã: Phong Phú, Bình Hưng, Đa Phước Qui Đức.

Qua buổi truyền thông, đã cung cấp các kiến thức cơ bản về Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân; giới thiệu các địa điểm Tư vấn và Khám sức khỏe Tiền hôn nhân; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ cho thành viên hộ nghèo, hộ cận chuẩn nghèo khi Tư vấn và Khám sức khỏe Tiền hôn nhân./.