QUẬN 3 CÁN BỘ DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TẬP VIẾT BÁO

0
102

Ngày 04/9/2014, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố tập huấn cho cán bộ làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về kỹ năng viết tin.

Báo cáo viên là ông Lưu Đình Triều, trợ lý Tổng biên tập báo Tuổi trẻ đã chia sẻ với 78 học viên của lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng viết tin như: tìm nguồn tin ở đâu, viết như thế nào và làm sao để thu hút người đọc…

Qua lớp tập huấn, cán bộ làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã nắm bắt được kiến thức cũng như kỹ năng viết tin để phục vụ trong công tác của ngành./.