NHÀ BÈ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH ĐỢT 2 NĂM 2014

0
73

Ngày 9/9/2014, Ủy ban nhân dân Huyện triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung  cấp dịch vụ Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đợt 2 năm 2014.

Chiến dịch đợt 2 được triển khai thực hiện từ ngày 15/9 đến 15/10/2014 tại 3 xã trọng điểm: Nhơn Đức, Phước Lộc và Phước Kiển với các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện cung cấp gói dịch vụ nâng cao chất lượng Dân số (Khám sức khỏe Tiền hôn nhân, Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh, Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi). Các xã, thị trấn còn lại tiếp tục mở rộng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, cung cấp các gói dịch vụ.

Bà Trần Hải Yến – Phó Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi triển khai

Trong chiến dịch đợt 2, Huyện Nhà Bè phấn đấu hoàn thành từ 80% đến 90% chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 về các biện pháp tránh thai lâm sàng, chương trình Sàng lọc trước sinh, chỉ tiêu xã hội hóa về Khám sức khỏe Tiền hôn nhân; Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và các nội dung nâng cao chất lượng Dân số./.
Người viết
Lê Thị Lệ Thủy