PHÒNG Y TẾ QUẬN BÌNH THẠNH: TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LUẬT BIỂN VIỆT NAM

0
90

Nhằm chủ động trong việc cung cấp thông tin, kịp thời tuyên truyền trong CBCC-NLĐ hiểu đầy đủ và vận dụng đúng đắn những quy định về Luật Biển của Việt Nam.

Ngày 13/10/2014, Phòng Y tế đã tổ chức tuyên truyền Luật Biển Việt Nam và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Qua các nội dung tuyên truyền trên, các Cán bộ công chức trong đơn vị nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình để không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương./.