Quận 3 Kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình năm 2014

0
108

Từ ngày 01/10 đến 10/10/2014, Phòng Y tế đã kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2014 tại 14 Phường.

Nội dung của đợt kiểm tra: Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Dân số-KHHGĐ năm 2014; Quản lý, theo dõi và cập nhật thông tin trong sổ A0, phiếu thu tin; Cấp, phát tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; Công tác quản lý, sử dụng và bảo quản trang thiết bị, tài sản.

Qua công tác kiểm tra, các đơn vị đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chỉ đạo sát sao tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả; một số chỉ tiêu kế hoạch đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tại cơ sở: Tỷ lệ giới tính khi sinh còn chênh lệch, tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh còn thấp, hệ thống sổ sách, báo cáo còn nhầm lẫn, sai sót, chưa thống nhất,…

N.VY