PHÒNG Y TẾ HUYỆN HÓC MÔN: KIỂM TRA CÔNG TÁC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2014

0
72

Từ ngày 19/9 đến 20/10/2014, Phòng Y tế huyện Hóc Môn tiến hành đợt kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 12 xã – thị trấn.

Qua đợt kiểm tra, các đơn vị xã – thị trấn có nhiều nổ lực, phấn đấu thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ giới tính khi sinh 107 bé trai/100 bé gái, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân và cấy tránh thai… Công tác vãng gia, tư vấn vận động và rà soát, thu thập, cập nhật thông tin của đội ngũ cộng tác viên có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số mặt hạn chế như: đa số cộng tác viên chưa có kỹ năng ghi chép nhật ký vãng gia và sổ tay cộng tác viên. Công tác quản lý phụ nữ mang thai tại cộng đồng chưa được cộng tác viên quan tâm. Đến nay, toàn huyện chỉ quản lý được 834 thai phụ/2541 trẻ sinh – tỷ lệ 33%. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên còn cao.

Kết thúc đợt kiểm tra, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình xã – thị trấn cam kết sẽ cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế và kiến nghị Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố tăng kinh phí bồi dưỡng cộng tác viên, tăng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, cấp phát sổ tay, số nhật ký vãng gia theo mẫu thống nhất.