Huyện Hóc Môn: CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀO KHO DỰ LIỆU ĐIỆN TỬ 3.1

0
106

Công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ngoài kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn, vãng gia, đội ngũ cộng tác viên dân số còn phải có kỹ năng ghi chép, cập nhật thông tin biến động vào sổ A0 và lập phiếu thu tin báo cáo về Ban dân số kế hoạch hóa gia đình xã – thị trấn thẩm định và nhập vào kho dữ liệu diện tử (DLĐT) 3.1.

Hiện nay, việc cập nhật thông tin của cộng tác viên dân số từng bước được nâng cao, góp phần thực hiện báo cáo chuyên ngành kết xuất từ kho dữ liệu điện tử.

Năm 2014, huyện Hóc Môn đã cập nhật trên 60.000 thông tin biến động về nhân khẩu (sinh, tử, đi, đến), Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số (khám Sàng lọc trước sinh, Sàng lọc sơ sinh) … Các chỉ tiêu về Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số trên kho dữ liệu đến nay đã cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên chỉ tiêu về quản lý nhân khẩn trên kho DLĐT mới đạt 96% so với chi cục thống kê 6 tháng năm 2014 (396.215/413.429), vẫn còn tồn tại nhân khẩu trùng và nhân khẩu có ngày tháng sinh là 00 và 01 khoàng 1%.

Đội ngũ làm công tác Dân số từ huyện đến cơ sở đang tiếp tục rà soát cập nhật thông tin để bổ sung đúng thực tế số trẻ sinh, điều chỉnh đúng ngày, tháng sinh và khắc phục tình trạng nhân khẩu trùng./.