Quận Tân Bình Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể về công tác truyền thông giáo dục

0
62

Nhằm đẩy mạnh công tác Truyền thông – Giáo dục về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

Phòng Y tế quận Tân Bình đã tổ chức các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình dưới nhiều hình thức và phù hợp với tình hình thực tế quận, tập trung vào các nhóm đối tượng ưu tiên như: lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp; ban ngành đoàn thể địa phương các cấp; cán bộ công chức; các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã có 02 con trở lên, đặc biệt 02 con là gái; …

Các hoạt động nhằm hỗ trợ cán bộ Dân số làm tốt công tác vãng gia, đẩy mạnh chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong hệ thống nhà trường cho các em học sinh độ tuổi 13-15. Thực hiện tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình tại các xí nghiệp có đông công nhân lao động. Lồng ghép nội dung Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi trong các buổi sinh hoạt định kỳ, tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi, tọa đàm, tư vấn để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho Người cao tuổi. Đồng thời, thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống.