Huyện Cần Giờ: Truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh cho Người cao tuổi

0
85

Năm 2014, Phòng Y tế huyện phối hợp Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn tổ chức truyền thông đến nhóm đối tượng là Người cao tuổi về chuyên đề Mất cân bằng giới tính khi sinh.

Thông qua buổi truyền thông đã cung cấp thông tin về tình hình Mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay trên phạm vi cả nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh và tại địa bàn huyện Cần Giờ nói riêng: Tuyên truyền về những hậu quả của việc Mất cân bằng giới tính khi sinh tác động đến đời sống gia đình và xã hội; Phổ biến các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; Vận động Người cao tuổi dần xóa bỏ phong tục tập quán, tâm lý xã hội truyền thống, tư tưởng nho giáo phải có con trai nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên, vì đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bên cạnh, Phòng Y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho Người cao tuổi.                                                                       

Kim Hoàng