Quận Tân Phú: HỌP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN SỐ QUÍ 4

0
86

Ngày 24/11/2014, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận và 11 phường  đã họp giao ban quý 4 tại Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

Tham dự buổi họp có: Ông Trần Văn Phúc – Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận.
Tại buổi họp, ông Trần Văn Phúc đã đánh giá kết quả công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của quận với các mặt làm được và cần khắc phục.

Ông Trần Văn Phúc đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể quận và 11 phường tích cực phối hợp thực hiện tốt kế hoạch Tháng hành động Quốc gia vê Dân số và kỷ niệm 53 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2014).

Kết thúc buổi họp, Ban chỉ đạo đã nhất trí thông qua danh sách đề nghị khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân cấp Trung ương, thành phố; 11 tập thể và 42 cá nhân đề nghị khen cấp quận năm 2014./.                   

Phan Thị Diệu Hoa