QUẬN 5 Họp mặt Tất Niên năm 2015 cán bộ Dân số

0
77

Ngày 09/02/2015, Phòng Y tế Quận 5 Họp mặt Tất niên năm 2015 cán bộ Chuyên trách 15 phường tại Khu du lịch Bình Xuyên.

Tại buổi họp mặt, Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế đã điểm lại các hoạt động trong năm 2014 về những mặt làm được và hạn chế, tồn tại. Cán bộ Chuyên trách đóng góp ý kiến, thảo luận những khó khăn để công tác hoạt động trong năm 2015 được tốt hơn./.