Hội nghị giao ban công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Quý 1 năm 2015

0
80

Sáng ngày 10/2/2015, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác DS-KHHGĐ quý 1 năm 2015.

Chủ trì Hội nghị là Ông Trần Văn Trị – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ, với sự tham dự của lãnh đạo các Phòng trực thuộc, lãnh đạo và chuyên viên của 24 Phòng Y tế  quận-huyện.

Ông Trần Văn Trị, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ năm 2014, dự thảo chỉ tiêu thực hiện năm 2015 của các Phòng chuyên môn và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, Ông Trần Văn Trị đánh giá cao những nổ lực của quận-huyện trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 trong điều kiện kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ hạn chế. Đồng thời chỉ đạo các Phòng trực thuộc và Phòng Y tế quận-huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tổ chức điều hành, nhằm hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch năm 2015, tiến tới tổng kết đánh giá Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 của thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chi cục trưởng Trần Văn Trị trao giấy khen của Tổng cục DS-KHHGĐ cho 9 tập thể

Tại Hội nghị, Phó Chi cục trưởng Trần Văn Trị đã trao giấy khen của Tổng cục DS-KHHGĐ cho 9 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ năm 2014.