Bình Thạnh: Tập huấn công tác thu thập, cập nhật thông tin Dân số năm 2015

0
74

Nhằm bồi dưỡng, bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc cho Cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hoá gia đình để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 13/3/2015, Phòng Y tế tổ chức tập huấn công tác thu thập, cập nhật thông tin Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 cho Cộng tác viên các phường 17, 19, 21 tại Nhà văn hóa Phường 19.

Tham dự buổi tập huấn có: Bác sĩ Dương Minh Quang – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình thành phố và hơn 67 cộng tác viên.

Tại buổi tập huấn, Bác sĩ Dương Minh Quang triển khai nội dung về Chương trình nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành Dân số – Kế hoạch hoá gia đình (Quản lý địa bàn; Thu thập, cập nhật thông tin vào sổ A0 và thực hiện chế độ báo cáo số liệu thống kê chuyên ngành)./.