QUẬN 7 HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC DS-KHHGĐ QUÝ 2/2015

0
114

Ngày 07/4/2015, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận đã tổ chức buổi họp giao ban công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quý 2/2015 tại Uỷ ban nhân dân quận 7.

Tham dự buổi họp có: Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, thành viên trong Ban chỉ đạo Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận, phường và cán bộ chuyên trách 10 phường.

Tại buổi họp, Phòng Y tế đã báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trong quý 1/2015; Triển khai kế hoạch hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015; Kế hoạch tổ chức Chiến dịch năm 2015; Kế hoạch công tác truyền thông giáo dục về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 và nội dung ký kết liên ngành.

Kết luận buổi họp Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận đã có ý kiến chỉ đạo:
– Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 10 phường tăng cường chỉ đạo lực lượng cộng tác viên thu thập thông tin cập nhật kho dữ liệu điện tử. 
– Tăng cường công tác truyền thông vận động tại 10 phường. Ủy ban nhân dân 10 phường rà soát kiểm tra các băng ron, apphich, khẩu hiệu và thay mới bổ sung những cái cũ, lỗi thời.
– Chương trình Tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai đề nghị Ủy ban nhân dân 10 phường tăng cường phối hợp cung cấp cho khách sạn trên địa bàn. Đồng thời đề nghị phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng phân bổ về cho các trạm Y tế phường nhằm đẩy mạnh có hiệu quả công tác Tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai./.

PHÒNG Y TÉ Q7