HUYỆN HÓC MÔN: Tổ chức triển khai kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Chiến dịch năm 2015.

0
98

Ngày 09/4/2015, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2015.

Tham dự hội nghị có: Bác sĩ Nguyễn Văn Trường – Trưởng phòng Y tế; Thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện; trưởng, phó ban chỉ đạo và chuyên trách 12 xã – thị trấn.

Trong buổi hội nghị, Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng – Phó trưởng phòng Y tế đã thông qua kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, quyết định phân bổ chỉ tiêu năm 2015 và triển khai Chiến dịch năm 2015. Chiến dịch năm 2015 chia ra làm 2 đợt. Đợt 1 gồm 6 xã – thị trấn: Thới Tam Thôn, Tân Hiệp, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Đông và Thị trấn Hóc Môn; trong đó xã Thới Tam Thôn thực hiện từ kinh phí TW.

Trong nội dung Hội nghị, Bác sĩ Nguyễn Văn Trường – Trưởng phòng Y tế đã tiến hành ký kết liên tịch với lãnh đạo 7 ban, ngành: Liên đoàn lao động , Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Huyện đoàn, Đài truyền thanh và Trung tâm Y tế dự phòng./.