Phường Tam Bình quận Thủ Đức tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch năm 2015

0
60

Ngày 10/4/2015, Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình tổ chức Hội nghị triển Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số năm 2015 (gọi tắt là Chiến dịch).

Đến dự Hội nghị có: Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Phó Trưởng Phòng Y tế; Ông Mai Tấn Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, đại diện cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, tổ trưởng dân phố và cộng tác viên trên địa bàn phường.

Phát biểu tại Hội nghị bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt đã định hướng một số nội dung trọng tâm trong Chiến dịch 2015 nhằm hỗ trợ Phường thực hiện tốt các hoạt động Chiến dịch năm 2015. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các ngành liên quan trong phối hợp thực hiện các hoạt động Chiến dịch.

Kết thúc Hội nghị ông Mai Tấn Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Phòng Y tế và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp thực hiện những nội dung cụ thể theo chỉ đạo của Quận, kế hoạch của Phường. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chiến dịch.

Lồng ghép với Hội nghị là báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng Dân số, Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Phó Trưởng Phòng Y tế đã trao đổi một số nội dung cơ bản về chính sách Dân số, chăm sóc Sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng Dân số với hơn 100 người tham dự./.