QUẬN 5: Triển khai kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015

0
95

Ngày 15/4/2015, Uỷ ban nhân dân Quận 5 triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2015 trên địa bàn 15 phường tại Hội trường 118 Ngô Quyền phường 8 quận 5

Đến tham dự có: Bà Phan Thị Loan – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố; Lãnh đạo Quận ủy – Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể quận; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, chuyên trách và hơn 100 cộng tác viên 15 phường.

Nhằm triển khai hiệu quả Chiến dịch Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó trưởng Phòng Y tế Quận 5 triển khai Kế hoạch Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2015

Ông Thái Thanh Hải – Trưởng Phòng Y tế cùng với đại diện đơn vị phường 8 lên phát động thi đua Chiến dịch năm 2015.