Quận 8 tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch

0
79

Ngày 14/4/2015, Phòng Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2015.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của lãnh đạo các đơn vị ban ngành đoàn thể quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 16 phường.

Chiến dịch đợt 1 năm 2015 diễn ra tại Phường 4 (phường trọng điểm) và hưởng ứng chiến dịch ở 15 phường còn lại. Thời gian diễn ra chiến dịch từ 15/4 đến 15/5/2015.

Kết hợp Hội nghị, Phòng Y tế tổ chức Lễ ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa các ban ngành đoàn thể quận trong công tác truyền thông giáo dục./.