Quận 2 Tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch năm 2015

0
79

Ngày 16/4/2015, Phòng Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2015 tại hội trường Ủy ban nhân dân Quận.
BS.Trương Thanh Trung (trưởng P.Y tế quận) triển khai Chiến dịch 2015

Đến dự Hội nghị có: Bs Đặng Phi Yến – Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố; Bs Trương Thanh Trung – Trưởng phòng Y tế và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận, phường…

Với mục tiêu Chiến dịch: tăng cường tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về những vấn đề Dân số, chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nội dung nâng cao chất lượng Dân số cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, thanh niên nam nữ sắp kết hôn và vị thành niên, thanh niên trên địa bàn quận.

Chiến dịch sẽ được tổ chức tại 08 phường (01 phường điểm, 01 phường mở rộng từ nguồn kinh phí của thành phố và 06 phường hưởng ứng) trong thời gian từ ngày 15/4/2015 đến 15/5/2015.