Tân Bình Hội nghị triển khai Chiến dịch năm 2015

0
82

Sáng ngày 08/4/2015, Phòng Y tế quận triển khai Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2015 đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường và các ban ngành đoàn thể.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tích cực phối hợp, huy động  tối đa nguồn lực về con người, trang thiết bị thực hiện các dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, trọng tâm là Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh, tổ chức khám sức khỏe Tiền hôn nhân cho các cặp nam nữ thanh niên sắp kết hôn, khám phụ khoa, công tác giám sát, thống kê, báo cáo tiến độ được thông suốt nhằm đạt được mục tiêu chung. Chiến dịch năm 2015 được triển khai toàn quận, trong đó phường 11 và phường 15 được chọn là phường điểm triển khai các gói dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình.

Người viết bài: Huỳnh Thị Hồng Hương – Phòng Y tế quận Tân Bình