Phường 9 Quận 6: TRUYỀN THÔNG TRONG CHIẾN DỊCH NĂM 2015

0
81

Nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi của vị thành niên, thanh niên và người dân trong việc chủ động phòng tránh có thai ngoài ý muốn và tự nguyện kiểm tra sức khỏe Tiền hôn nhân.

Ngày 24/4/2015, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tổ chức thực hiện  truyền thông về Chăm sóc sức khỏe Tiền hôn nhân trong Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số cho hơn 50 thanh niên.

Sau buổi truyền thông CLB tiền hôn nhân tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng với nội dung nâng cao chất lượng dân số về Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh giúp cho các thành viên CLB nắm vững kiến thức để tuyên truyền sâu rộng đến người dân cùng tham gia chương trình sàng lọc.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc lễ hội. Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tham mưu lãnh đạo UBND phường thực hiện công trình “Thư chúc mừng cho các cặp nam, nữ đến đăng ký kết hôn; thư chúc mừng gia đình có trẻ mới sinh; thư chia buồn cùng gia đình có người vừa qua đời” đã gửi thư cho hơn 29 cặp đăng ký kết hôn; 46 thư gia đình có trẻ mới sinh; 24 thư cho gia đình có người thân vừa qua đời.

Bên cạnh việc thực hiện trên, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phường phối hợp cùng Hội Người cao tuổi tổ chức buổi tư vấn, khám sức khỏe cho 150 lượt người cao tuổi trên địa bàn phường./.