HUYỆN HÓC MÔN Tập huấn kỹ năng tư vấn – vận động cho đội ngũ tuyên truyền viên

0
86

Ngày 10/5/2015, phòng Y tế tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn, vận động về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cho đội ngũ tuyên truyền viên dân số tại Uỷ ban nhân dân huyện.

Báo cáo viên buổi tập huấn Bác sĩ Đặng Phi Yến – Trưởng phòng Truyền thông  – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, phù hợp với mục tiêu, chính sách của ngành Dân số hiện nay. Sau phần kiến thức, những tình huống thực tế được nêu ra để tuyên truyền viên thực hành với vai trò là tư vấn viên.

Qua buổi tập huấn, các tuyên truyền viên đã hệ thống lại các vấn đề: Kỹ năng tư vấn, vận động tương ứng với từng đối tượng, hoặc nhóm đối tượng, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm mà áp dụng./.