QUẬN 8: CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG LỒNG GHÉP ĐỢT 1 NĂM 2015

0
79

Ngày 06/5/2015, Quận 8 tổ chức khám Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình đợt 1 năm 2015 tại Phường 4.

Đợt khám Chiến dịch đã khám và điều trị phụ khoa 126 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản 15- 49, soi tươi 48 ca và phết tế bào âm đạo 24 trường hợp.

Trước đó, ngày 4/5/2015 Phường 4 đã tổ chức truyền thông Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp tránh thai hiện đại, kết hợp vận động đối tượng khám Chiến dịch thu hút hơn 50 lượt người tham dự.

Cũng trong đợt Chiến dịch, Phường 4 đã vận động được phụ nữ thực hiện triệt sản là 04 ca, dụng cụ tử cung: 10 ca, thuốc tiêm tránh thai: 15 ca./.