Xây dựng Đề án Biến đổi dân số Việt Nam

0
93

GiadinhNet – Ngày 11/5/2015, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng đề án “Biến đổi dân số Việt Nam-Định hướng chính sách nhằm phát triển bền vững”.

Đề án này nhằm nhận diện thực trạng các vấn đề mới, những cơ hội, thách thức của dân số Việt Nam đối với sự phát triển bền vững của đất nước, để từ đó khuyến nghị, hoạch định những định hướng chính sách đối với vấn đề dân số và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kế hoạch, tiến độ triển khai các hoạt động của đề án do Tổ Biên tập báo cáo. Các chuyên gia Ban chỉ đạo đã tái khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án và yêu cầu các thành viên bám sát kế hoạch, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu để đảm bảo tiến độ, nội dung. Trước đó, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập gồm các đồng chí là lãnh đạo một số vụ của Ban Kinh tế Trung ương và Tổng cục DS-KHHGĐ. Đề án sẽ được Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị trong năm 2015.  

 Lương Đảng/Báo Gia đình & Xã hội