QUẬN 5: Họp giao ban công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tháng 5

0
74

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2015.

Ngày 15/5/2015, Phòng Y tế Quận 5 tổ chức họp giao ban tháng 5 tại Phòng họp B của Ủy ban nhân dân Quận 5 – số 203 An Dương Vương.

Trong buổi họp, Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế quận 5 đã điểm lại các hoạt động diễn ra trong 5 tháng đầu năm của Quận về những mặt làm được và hạn chế, tồn tại, các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt, cũng như khó khăn cho Cán bộ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cùng góp ý kiến thảo luận, phân tích những khó khăn để hoàn thiện hơn nữa. Đồng thời chuẩn bị cho công tác hoạt động Quý III năm 2015 đặc biệt là chuẩn bị cho ngày lễ mittinh ngày Dân số Thế giới 11/7./.