Sơ kết hoạt động Chiến dịch Đợt 1/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh

0
94

Chiến dịch Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đợt 1 năm 2015 được tổ chức triển khai thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/04/2015 đến ngày 15/5/2015. Qua 01 tháng triển khai thực hiện, thành phố đã đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra:

Các gói dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch. Hoạt động khám và điều trị phụ khoa cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trong Chiến dịch đã giúp phát hiện và điều trị kịp thời cho 4.180 trường hợp mắc bệnh, tỉ lệ phát hiện mắc các bệnh phụ khoa thông thường là 35%. Các hoạt động cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng Dân số trong Chiến dịch đã thực sự đáp ứng được nhu cầu và được người dân tham gia hưởng ứng tích cực, nhiệt tình.

Trong năm 2015, thành phố được Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế phân bổ kinh phí thực hiện Chiến dịch cho 05 phường – xã, thị trấn, thành phố đầu tư mở rộng bằng nguồn kinh phí địa phương  thêm 77 phường – xã, thị trấn (Chiến dịch đợt 1 là 47 phường – xã, thị trấn). Ngoài ra, thành phố còn đầu tư kinh phí gói khám phụ khoa bao gồm: Công khám, thuốc thiết yếu và vật tư tiêu hao cho 30 phường – xã, thị trấn của 11 quận – huyện.

Cùng với sự huy động thêm nhiều nguồn kinh phí của quận – huyện, phường – xã, thị trấn, tổng kinh phí đầu tư cho các hoạt động Chiến dịch đợt 1/2015 tại thành phố lên tới 711.406.000 đồng. Việc đầu tư hỗ trợ ngân sách địa phương đã góp phần tạo nguồn lực triển khai tốt các hoạt động trong Chiến dịch.

Mặc dù Chiến dịch diễn ra trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (kéo dài 06 ngày), nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác DS-KHGĐ từ thành phố đến cơ sở và các đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ kỹ thuật, Chiến dịch năm đợt 1 năm 2015 đã hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch, góp phần vào kết quả thực hiện chỉ tiêu Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 của thành phố./.

Ảnh 1:  Lễ ra quân triển khai Chiến dịch Đợt 1/2015 tại huyện Nhà Bè


Ảnh 2:  Lễ ra quân triển khai Chiến dịch Đợt 1/2015 tại huyện Nhà Bè