QUẬN BÌNH THẠNH: KIỂM TRA CÔNG TÁC DS- KHHGĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

0
79

Nhằm giúp cho Phòng Y tế quận và Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình  20 phường có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm  và đề ra phương hướng hoạt động của 6 tháng cuối năm 2015.

Từ ngày 08/6 đến ngày 19/6/2015, Phòng Y tế tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm và tình hình thu thập, cập nhật các thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử năm 2015 tại 20 phường.

Qua đợt kiểm tra, Phòng Y tế nhắc nhở, hướng dẫn các phường hoàn thiện những hồ sơ, sổ sách còn thiếu sót. Đồng thời, đôn đốc cán bộ chuyên trách và cộng tác viên tiếp tục tăng cường công tác cập nhật, ghi chép sổ A0, lập Phiếu thu tin để nâng cao chất lượng báo cáo giấy và kho dữ liệu điện tử quận.

Đặc biệt trong đợt kiểm tra này, Phòng y tế quận triển khai Hướng dẫn liên sở số 9498/HDLS-SLĐTBXH-SYT ngày 25/5/2015 của Sở Lao động Thương binh – Xã hội và Sở Y tế về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố đến Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên 20 phường./.